0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 3

   Hôm nay: 15

   Tổng lượt truy cập: 119372

  Tin hoạt động của Trung tâm

  Thông báo mời thầu: Thực hiện bán đấu giá 63 lô đất tại Khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 3 (đợt 2); 17 lô đất tại Khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 2 và Khu nhà đất số 56 Nguyễn Huệ

  26/04/2014

  THÔNG BÁO MỜI THẦU

  Thực hiện bán đấu giá 63 lô đất tại Khu tái định cư Hương Sơ

  giai đoạn 3 (đợt 2); 17 lô đất tại Khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 2

  và Khu nhà đất số 56 Nguyễn Huệ

   

  Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-STC ngày 04/4/2014 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu lựa chọn đơn vị bán đấu giá quyền sử dụng đất cấp tỉnh năm 2014; Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch đấu thầu các gói thầu thực hiện bán đấu giá theo hình thức đấu thầu thầu rộng rãi:

  - Gói thầu số 15: Bán đấu giá quyền sử dụng đất 63 lô đất tại Khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 3 (đợt 2);

  - Gói thầu số 18: Bán đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất tại Khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 2;

  - Gói thầu số 20: Bán đấu giá quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản Khu nhà đất số 56 Nguyễn Huệ;

  Trung tâm Phát triển quỹ đất kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện đến tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên.

  Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế; Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn hoặc qua số điện thoại 054.3898927.

  Thời gian cung cấp hồ sơ mời thầu từ 08 giờ 00, ngày 26/4/2014 đến trước 17h giờ 00, ngày 07/5/2014 (trong giờ hành chính).

  Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Trung tâm Phát triển quỹ đất, địa chỉ số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế, chậm nhất là trước 8 giờ 00, ngày 08/5/2014.

  Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ (gói thầu số 15), 09giờ 30 (gói thầu số 18), 10 giờ (gói thầu số 20) ngày 08/5/2014 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất địa chỉ số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế.

  Trung tâm Phát triển quỹ đất kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự họp mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.