0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 1

   Hôm nay: 10

   Tổng lượt truy cập: 119066

  Tin hoạt động của Trung tâm

  Thông báo mời thầu: Thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2 năm 2013 (đợt 2)

  08/04/2014

  THÔNG BÁO MỜI THẦU

  Thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu tái định cư

   Thủy Thanh giai đoạn 2 năm 2013 (đợt 2)

  Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-STC ngày 04/4/2014 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu lựa chọn đơn vị bán đấu giá quyền sử dụng đất cấp tỉnh năm 2014; Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch đấu thầu gói thầu số 12: Thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2 năm 2013 (đợt 2) theo hình thức đấu thầu thầu rộng rãi.

  Trung tâm Phát triển quỹ đất kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

  Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế; Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn hoặc qua số điện thoại 054.3898927.

  Thời gian cung cấp hồ sơ mời thầu từ 08 giờ 00, ngày 14 tháng 4 năm 2014 đến trước 17 giờ 00, ngày 23 tháng 4 năm 2014 (trong giờ hành chính).

  Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Trung tâm Phát triển quỹ đất, địa chỉ số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế, chậm nhất là trước 17 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng 4 năm 2014.

  Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 08 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 24 tháng 4 năm 2014 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất địa chỉ số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế.

  Trung tâm Phát triển quỹ đất kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự họp mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên/.