0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 1

   Hôm nay: 19

   Tổng lượt truy cập: 119374

  Tin hoạt động của Trung tâm

  Thông báo gia hạn mời thầu: Thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất 50 lô đất tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 1, thành phố Huế

  07/07/2014

  THÔNG BÁO (LẦN 2) VỀ GIA HẠN MỜI THẦU

  Gói thầu số 14: Thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất 50 lô đất

  tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 1, thành phố Huế

  Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-STC ngày 04/4/2014 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu lựa chọn đơn vị bán đấu giá quyền sử dụng đất cấp tỉnh năm 2014; Thông báo số 247/TB-PTQĐ ngày 24/6/2014 về việc mời thầu thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất 50 lô đất tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 1; Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo gia hạn mời thầu thêm 10 ngày kể từ ngày 08/7/2014 vì lý do đến hết thời hạn mời thầu (ngày 07/7/2014) mà chỉ có 01 hồ sơ tham dự đấu thầu và kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có điều kiện đến tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên;

  Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế; Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn hoặc qua số điện thoại 054.3898927.

  Thời gian cung cấp hồ sơ mời thầu từ 08 giờ 00, ngày 08/7/2014 đến 17 giờ 00, ngày 17/7/2014 (trong giờ hành chính).

  Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Trung tâm Phát triển quỹ đất, địa chỉ số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế, chậm nhất là 8 giờ 00, ngày 18/7/2014.

  Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 ngày 18/7/2014 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất, địa chỉ số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế.

  Trung tâm Phát triển quỹ đất kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đến tham dự họp mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.