0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 4

   Hôm nay: 10

   Tổng lượt truy cập: 119066

  Chính sách quản lý

  Giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính trong việc triển khai dự án đầu tư đối với các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  28/09/2011

  Tổ công tác của tỉnh (gồm các thành viên từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng) đã phối hợp với Tổ chức IFC xây dựng hoàn chỉnh nội dung và được UBND tỉnh ban hành tại văn bản số 5809/UBND-XT ngày 31/12/2010 về Quy trình hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là văn bản 5809).

  Theo văn bản 5809, các lĩnh vực được cải cách bao gồm: thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục liên quan đến việc hình thành và triển khai dự án đầu tư của Doanh nghiệp trong và ngoài nước khi thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (ngoài khu kinh tế, các khu công nghiệp của tỉnh và khu đô thị mới). Theo quy trình mới, nhà đầu tư có thể thực hiện đồng thời một số thủ tục thay vì thực hiện tuần tự, một số nội dung trùng lặp về hồ sơ trước đây được cắt giảm và thời gian giải quyết các thủ tục cũng được rút ngắn. Theo tính toán, Quy trình mới sẽ góp phần tiết kiệm khoảng 28-38% thời gian chờ đợi cho nhà đầu tư.

  Hiện nay Chi cục Quản lý đất đai được giao nhiệm vụ cung cấp Sổ tay hướng dẫn về quy trình thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  (Các tổ chức kinh tế có nhu cầu về Sổ tay hướng dẫn này vui lòng liên hệ tại Cơ quan Chi cục Quản lý đất đai, 28 Nguyễn Khuyến, thành phố Huế để được cung cấp)./.

  T.Đ.B.Hòa - CC QLĐĐ