0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 1

   Hôm nay: 10

   Tổng lượt truy cập: 119066

  Chính sách quản lý

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

  04/06/2013

       Nghị định có 6 chương và 40 điều, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về quản lý, sử dụng, cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

        Trong Chương 4 của Nghị định quy định về “Quản lý việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước” đã quy định việc nộp tiền sử dụng đất khi thực hiện việc bán nhà “được tính theo bảng giá đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký hợp đồng mua bán”.

   

       Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2013 đã thay thế cho một số quy định của Nhà nước về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; trong đó có Nghị định 61/1994/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 7 năm 1994 về việc mua bán và kinh doanh nhà ở.