0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 1

   Hôm nay: 10

   Tổng lượt truy cập: 119066

  Chính sách quản lý

  Uỷ ban Nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/01/2014

  11/02/2014

         Ngày 19 tháng 12 năm 2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh; Quyết định  số 53/2013/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014;

        Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố khi tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất phải thực hiện theo các quy định của Quyết định  số 53/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh nói trên./.