0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 3

   Hôm nay: 45

   Tổng lượt truy cập: 141029

  Thông báo

  Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê

  30/12/2020

  Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để tổ chức đấu giá sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê:  các ki ốt thuộc cơ sở nhà đất số 135 đường Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, thành phố Huế, cụ thể như sau:

   2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: UBND thành phố Huế. Địa chỉ: 24 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế   

  3. Tên, địa chỉ đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê: các ki ốt thuộc cơ sở nhà đất số 135 đường Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, thành phố Huế: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế. Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

  4. Vị trí, diện tích, giá khởi điểm của thửa đất đấu giá:

  - Địa chỉ khu đất: số 135 đường Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, thành phố Huế;

  - Diện tích đất:              436,4m2

    - Diện tích xây dựng:    281,2m2

    - Diện tích sử dụng:      281,2m2

  - Nguyên giá theo sổ sách: Không xác định.

  - Mục đích cho thuê tài sản công: Các ngành nghề kinh doanh và dịch vụ phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp các ngành nghề đó phù hợp với Luật Quản lý tài sản công và văn bản pháp luật có liên quan.

  - Thời gian cho thuê: 05 năm.

  - Giá khởi điểm:

   

  STT

  Danh mục các

  ki ốt

  Diện tích (m²)

  Hình thức sử dụng tài sản

  Giá khởi điểm (đồng/năm)

  1

  Ki ốt số 01

  26,3

  Kinh doanh thương mại, dịch vụ

  45.936.000

  2

  Ki ốt số 03

  26,1

  Kinh doanh thương mại, dịch vụ

  45.576.000

  3

  Ki ốt số 04

  32,6

  Kinh doanh thương mại, dịch vụ

  56.928.000

  4

  Ki ốt số 05

  28,4

  Kinh doanh thương mại, dịch vụ

  49.596.000

  5

  Ki ốt số 06

  16,9

  Kinh doanh thương mại, dịch vụ

  29.520.000

  6

  Ki ốt số 07 (số cũ 07, 08, 09)

  63,1

  Kinh doanh thương mại, dịch vụ

  120.756.000

  7

  Ki ốt số 08 (số cũ 10)

  16,3

  Kinh doanh thương mại, dịch vụ

  28.404.000

  8

  Ki ốt số 09 (số cũ 11)

  25,9

  Kinh doanh thương mại, dịch vụ

  45.132.000

  9

  Ki ốt số 10 (số cũ 12)

  25,6

  Kinh doanh thương mại, dịch vụ

  44.616.000

   

  Giá khởi điểm để đấu giá cho thuê tài sản công nêu trên chưa bao gồm thuế GTGT.

  5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản.

  6. Hồ sơ đăng ký của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp bao gồm:

  - Văn bản đề nghị được thực hiện đấu giá tài sản;

  - Hồ sơ năng lực của đơn vị;

  - Phương án đấu giá;

  - Thù lao dịch vụ, chi phí tổ chức thực hiện đấu giá.

  7. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30/12/2020 đến ngày 05/01/2021 (trong giờ hành chính).

   8. Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế  - Địa chỉ: số 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

   Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo mời các đơn vị tham gia thực hiện./.

   

   

  PHỤ LỤC

  (Kèm theo Thông báo số: 937/TB-TTPTQĐ ngày 29/12/2020 của

  Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế)

  Hồ sơ tham gia thực hiện đấu giá tài sản:

  1. Đối tượng đăng ký tham gia:

  Tổ chức, Doanh nghiệp đấu giá có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và có giấy phép hoạt động do Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

  Đối với các Tổ chức, Doanh nghiệp ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế có thành lập Chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì phải có các giấy tờ liên quan đến việc thành lập Chi nhánh do Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

  2. Về cơ sở vật chất:

  - Có trụ sở làm việc.

  - Số lượng trang thiết bị, máy móc để đảm bảo cho việc đấu giá.

  3. Về kinh nghiệm của Giám đốc:

  3.1. Về kinh nghiệm tổ chức:

  Số lượng hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn cả nước từ năm 2015 đến nay (bản sao có công chứng Hợp đồng để chứng minh).

  3.2. Về kinh nghiệm của Giám đốc:

  Thời gian hành nghề đấu giá của Giám đốc: kinh nghiệm 03 năm trở lên, hoạt động thường xuyên tại Công ty, đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

  4. Về kinh nghiệm đấu giá viên:

  Có 03 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đấu giá.

  5. Về đội ngũ lao động:

  Số lượng lao động của Công ty (danh sách kèm theo).

  6. Chấp hành chính sách thuế:

  Việc chấp hành nghĩa vụ thuế phải nộp ngân sách Nhà nước đến thời điểm quý III/2020.

  7. Chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản:

  Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

  8. Về tài khoản giao dịch:

  Phải có tài khoản được mở tại ngân hàng hợp pháp  thuộc ngân hàng Nhà nước  đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và được ngân hàng cam kết đảm bảo đối với số tiền đặt trước tham gia đấu giá của khách hàng trong suốt quá trình tổ chức đấu giá  đến khi hoàn trả xong cho các khách hàng không trúng đấu giá theo quy định.

  9. Các thông tin khác của Công ty:

  Cung cấp đầy đủ (bản sao chứng minh)./.