0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 5

   Hôm nay: 39

   Tổng lượt truy cập: 141023

  Thông báo

  Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền thuê mặt bằng kinh doanh tạm thời

  30/10/2020

   Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá cho thuê tạm thời các mặt bằng kinh doanh do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế được giao quản lý, cụ thể như sau:

   2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: UBND thành phố Huế. Địa chỉ: 24 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế   

  3. Tên, địa chỉ đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tạm thời: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế. Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

  4. Vị trí, địa điểm, diện tích, giá khởi điểm của các khu đất đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tạm thời: Phụ lục 1 đính kèm.

  5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản.

  6. Hồ sơ đăng ký của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp bao gồm:

  - Văn bản đề nghị được thực hiện đấu giá tài sản;

  - Hồ sơ năng lực của đơn vị;

  - Phương án đấu giá;

  - Thù lao dịch vụ, chi phí tổ chức thực hiện đấu giá.

  (Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm)

  7. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 29/10/2020 đến ngày 31/10/2020 (trong giờ hành chính).

   8. Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế  - Địa chỉ: số 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế.