0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 6

   Hôm nay: 44

   Tổng lượt truy cập: 123975

  Thông báo

  Về việc dừng tổ chức đấu giá 05 lô đất thuộc Khu định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông, thành phố Huế

  19/12/2018

  Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế đã có Thông báo số 305/TB-TTPTQĐ ngày 06/12/2018 về việc đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có 13 lô đất thuộc Khu định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông, thành phố Huế. Hiện nay được sự đồng ý cho phép của UBND thành phố Huế về kế hoạch đấu giá, sử dụng các lô đất thuộc Khu định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông, thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố xin thông báo như sau:

  - Dừng tổ chức đấu giá 05 lô đất thuộc Khu định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông theo Thông báo số 305/TB-TTPTQĐ ngày 06/12/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố, gồm có: Lô D7, Lô D8, Lô D9, Lô D10, Lô D11.

  - Đối với 08 lô đất còn lại thuộc Khu định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông,  03 lô đất tại phường Thủy Xuân và phường Phường Đúc và 01 lô đất tại phường Hương Sơ theo Thông báo số 305/TB-TTPTQĐ ngày 06/12/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố thì vẫn tổ chức đấu giá theo như Thông báo.

  Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo để các hộ gia đình, cá nhân được biết khi đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và để các tổ chức, đơn vị thực hiện niêm yết công khai Thông báo này cho đến hết ngày 29/12/2018./.