0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 3

   Hôm nay: 47

   Tổng lượt truy cập: 153259

  Thông báo

  Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

  20/05/2021

  THÔNG BÁO

  Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

   

  Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

  Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

  Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

  Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

  Căn cứ Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND thành phố Huế về việc quy định giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở các lô đất thuộc địa bàn thành phố Huế;

  Căn cứ  Quyết định số 5435/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại phường An Tây, phường Phú Hậu, phường An Đông, thành phố Huế;

  Căn cứ Quyết định số 5703/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại phường Hương Sơ, phường Vỹ Dạ, phường An Đông, phường Phú Hậu, thành phố Huế;

  Căn cứ Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đối với 39 lô đất thuộc khu đất xen ghép Tổ 4 Khu vực 2, phường Hương Sơ, thành phố Huế;

  Căn cứ Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đối với khu đất xen ghép thửa 360, tờ bản đồ số 18, phường An Cựu, thành phố Huế;

  Căn cứ Quyết định số 4459/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở xen ghép tại phường Hương Sơ, thành phố Huế;

  Căn cứ theo Bản vẽ hoàn công cắm mốc phân lô khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu;  Bản vẽ hoàn công cắm mốc phân lô khu đất xen ghép thửa đất số 275, tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu; Bản vẽ hoàn công cắm mốc phân lô khu đất xen ghép Tổ 4 Khu vực 2, phường Hương Sơ; Bản đồ địa chính thửa đất số 488 tờ bản đồ số 11 (18 cũ), phường Hương Sơ và Bản đồ địa chính thửa đất số 360 tờ bản đồ số 18, phường An Cựu;

  Thực hiện Công văn số 3227/UBND-GPMB ngày 13/7/2020 của UBND thành phố Huế về việc các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất;

  Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau:

  1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy Ban Nhân dân thành phố Huế.  Địa chỉ: 24 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  * Tên, địa chỉ đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế. Địa chỉ: Tầng 2 - Khu nhà B – Trung tâm Hành chính công thành phố Huế tại số 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234.3898980.

  2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng và giá khởi điểm tài sản đấu giá:

  - Tài sản đấu giá: gồm 16 lô đất;

  - Mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị;

  - Thời hạn sử dụng đất: lâu dài;

   

  Stt

  Ký hiệu lô đất

  Số thửa

  Tờ bản đồ

  Vị trí - Loại đường

  Diện tích
  (m²)

  Giá đất khởi điểm bán đấu giá

  Đơn giá (đồng/m2)

  Tổng tiền (đồng)

  I

  Khu đất xen ghép Tổ 4 Khu vực 2, phường Hương Sơ: 11 lô

   

   

   

  1

  Lô L7

  1123

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch 16,5m

  121,0

  13.000.000

  1.573.000.000

  2

  Lô L9

  1125

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  79,4

  9.000.000

  714.600.000

  3

  Lô L10

  1126

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  82,8

  9.000.000

  745.200.000

  4

  Lô L11

  1127

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  80,6

  9.000.000

  725.400.000

  5

  Lô L12

  1128

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  78,6

  9.000.000

  707.400.000

  6

  Lô L13

  1129

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  76,0

  9.000.000

  684.000.000

  7

  Lô L14

  1130

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  92,6

  9.000.000

  833.400.000

  8

  Lô L15

  1131

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  95,8

  9.000.000

  862.200.000

  9

  Lô L16

  1132

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  99,9

  9.000.000

  899.100.000

  10

  Lô L17

  1133

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  126,1

  9.000.000

  1.134.900.000

  11

  Lô L38

  815

  16

  Vị trí 3, đường Trần Quý Khoáng

  86,6

  8.000.000

  692.800.000

  II

  Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu: 02 lô

   

   

   

  12

  Lô N04-18

  219

  8

  Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 13,5m và 13,0m

  237,4

  12.000.000

  2.848.800.000

  13

  Lô N04-21

  222

  8

  Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 13,0m và 11,5m

  237,4

  12.000.000

  2.848.800.000

  III

  Khu đất xen ghép thửa đất số 275 tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu: 01 lô

   

   

   

  14

  Lô L1

  305

  13

  Vị trí 1, đường Nguyễn Hàm Ninh

  93,0

  11.000.000

  1.023.000.000

  IV

  Đất xen ghép trong khu dân cư: 02 lô

   

   

   

  15

  Thửa đất số 488 tờ bản đồ số 11 (18 cũ), phường Hương Sơ

  488

  11

  Vị trí 2, đường Tản Đà (Đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến ranh giới huyện Hương Trà)

  104,6

  7.000.000

  732.200.000

  16

  Thửa đất số 360 tờ bản đồ số 18, phường An Cựu

  360

  18

  Vị trí 2, đường Ngự Bình (đoạn từ An Dương Vương đến Nguyễn Khoa Chiêm)

  55,3

  12.000.000

  663.600.000

   

  Tổng cộng

   

   

   

  1.747,1

   

  17.688.400.000

   

   

  3. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: Tháng 6/2021.

  4. Tiêu chí và cách thức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

  Các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản có đầy đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và các tiêu chí khác do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế quy định, cụ thể theo Bảng tiêu chí và cách thức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đính kèm.

  5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

  - Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính kể từ ngày ra thông báo cho đến 17 giờ 00 ngày 25/5/2021.

  - Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Hành chính–Kế hoán của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế. Địa chỉ: Phòng B202 – Tầng 2 – Khu nhà B – Trung tâm Hành chính công thành phố Huế tại số 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại liên hệ: 0234.3898980.

  Hồ sơ của tổ chức đấu giá tài sản đóng thành quyển không niêm phong; riêng thư chào giá thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản bỏ phong bì kín niêm phong khi nộp hồ sơ đăng ký. Người đến nộp hồ sơ đăng ký phải mang theo Giấy giới thiệu của đơn vị và Chứng minh nhân dân.

  Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn, các đơn vị không được thông báo kết quả là không được lựa chọn. (Lưu ý: Hồ sơ đăng ký không được lựa chọn Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế sẽ không hoàn trả lại)

  Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế trân trọng thông báo./.

   

   

  BẢNG ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  (Kèm theo Thông báo số 126/TB-TTPTQĐ ngày 19/5/2021 của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế)

  I. Bảng tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

   

  TT

  Tiêu chí

  Chỉ tiêu đánh giá

  Xếp loại

  Ghi chú

  1

  Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

  1. Trụ sở đăng ký cụ thể, rõ ràng, ổn định đảm bảo cho cuộc đấu giá;

  2. Phòng đấu giá có đủ trang thiết bị, công cụ dụng cụ cần thiết và hiện đại (máy chiếu, màn hình, loa, máy tính xách tay, máy in, camera theo dõi…);

  3. Hội trường đấu giá đảm bảo cho việc tổ chức cuộc đấu giá (Trường hợp thuê thì phải có hợp đồng thuê hội trường).

  Đạt hoặc không đạt

  Không đáp ứng 01 chỉ tiêu là không đạt

  2

  Phương án tổ chức đấu giá khả thi, hiệu quả

  1. Niêm yết, thông báo công khai thông tin đấu giá tài sản;

  2. Tổ chức bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá;

  3. Tổ chức cho khách hàng xem tài sản đấu giá;

  4. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá;

  5. Thu tiền đặt trước, trả tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá và chuyển nộp tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá;

  6. Thời gian tổ chức thực hiện;

  7. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;

  8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;

  9. Trình tự, thủ tục tiến hành cuộc đấu giá;

  10. Xử lý vướng mắc phát sinh;

  11. Kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh cho cuộc đấu giá;

  12. Báo cáo và chuyển hồ sơ kết quả đấu giá.

  Đạt hoặc không đạt

  Không đáp ứng 01 chỉ tiêu là không đạt

  3

  Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

  1. Văn bản đề nghị được thực hiện việc đấu giá tài sản. Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm của tổ chức đấu giá tài sản;

  2. Tổ chức đấu giá tài sản được thành lập theo quy định của pháp luật và được Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy đăng ký hoạt động (Đính kèm bản sao chứng thực Quyết định thành lập, Giấy đăng ký hoạt động);

  3. Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản từ 03 năm trở lên;

  4. Số lượng đấu giá viên có từ 03 người trở lên và có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên; (Đính kèm bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên, Hợp đồng lao động);

  5. Danh sách các Hợp đồng dịch vụ đấu giá phù hợp đối với tài sản đấu giá trong thời gian 02 năm gần nhất và đóng kèm theo bản sao y các Hợp đồng đã thực hiện;

  6. Các cuộc đấu giá có số lượng khách hàng tham gia lớn đã tổ chức thành công.

  Đạt hoặc không đạt

  Thiếu hoặc không đáp ứng từ 02 chỉ tiêu trở lên là không đạt (đối với chỉ tiêu thứ 2, nếu thiếu hoặc không đáp ứng là không đạt)

  4

  Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

  Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản ban hành tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính

  Đạt hoặc không đạt

   

  5

  Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

  Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

  Đạt hoặc không đạt

   

  6

  Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá

  1. Giá trị chênh lệch giữa giá khởi điểm và giá đấu giá thành công của các cuộc đấu giá (Đính kèm bản sao y các Báo cáo kết quả đấu giá);

  2. Cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, trong đó có việc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

  Đạt hoặc không đạt

  Thiếu hoặc không đáp ứng 01 chỉ tiêu là không đạt

   

  II. Cách thức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

  1. Tổ chức đấu giá tài sản có số tiêu chí đánh giá “Đạt” cao nhất sẽ được chọn.

  2. Trường hợp tổ chức đấu giá tài sản có số tiêu chí đánh giá “Đạt” cao nhất bằng nhau thì tiến hành lựa chọn 01 trong số các đơn vị này dựa trên tiêu chí theo thứ tự ưu tiên như sau:

  - Tiêu chí thứ 1: Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản đăng ký thấp nhất;

  - Tiêu chí thứ 2: Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất;

  - Tiêu chí thứ 3: Có nhiều năng lực, kinh nghiệm và uy tín nhất;

  - Trường hợp sau khi xét đến tiêu chí thứ 3 có vẫn còn nhiều tổ chức đấu giá tài sản có mức đạt ngang nhau thì tổ chức bốc thăm.

  3. Trường hợp chỉ có 01 tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia thực hiện việc đấu giá tài sản thì xem xét có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản để lựa chọn./.