0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 3

   Hôm nay: 47

   Tổng lượt truy cập: 153259

  Thông báo

  Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Khu dân cư phường An Tây

  30/09/2021

  THÔNG BÁO

  Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

   

  Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

  Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

  Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

  Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

  Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

  Căn cứ Quyết định số 5925/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND thành phố Huế về việc quy định giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở 09 lô đất thuộc khu đất xen ghép thửa đất số 354, tờ bản đồ số 43, phường An Tây, thành phố Huế;

  Căn cứ Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đối với 03 thửa đất L18, L19 và L20 tại khu đất xen ghép thửa đất số 354, tờ bản đồ số 43, phường An Tây, thành phố Huế;

  Căn cứ  Quyết định số 5435/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại phường An Tây, phường Phú Hậu, phường An Đông, thành phố Huế;

  Căn cứ theo Bản vẽ hoàn công mặt bằng cắm mốc phân lô khu đất xen ghép thửa đất số 354 tờ bản đồ số 43, phường An Tây, thành phố Huế.

  Thực hiện Công văn số 3227/UBND-GPMB ngày 13/7/2020 của UBND thành phố Huế về việc các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất;

  Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau:

  1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy Ban Nhân dân thành phố Huế.  Địa chỉ: 24 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  * Tên, địa chỉ đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế. Địa chỉ: Tầng 2 - Khu nhà B – Trung tâm Hành chính công thành phố Huế tại số 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234.3898980.

  2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng và giá khởi điểm tài sản đấu giá:

  - Tài sản đấu giá: gồm 09 lô đất;

  - Mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị;

  - Thời hạn sử dụng đất: lâu dài;

   

  Stt

  Ký hiệu lô đất

  Số thửa

  Tờ bản đồ

  Vị trí - Loại đường

  Diện tích
  (m²)

  Giá đất khởi điểm bán đấu giá

  Đơn giá (đồng/m2)

  Tổng tiền (đồng)

  I

  Khu đất xen ghép thửa đất số 354, tờ bản đồ số 43, phường An Tây, thành phố Huế: 09 lô

   

   

   

  1

  Lô L18

  603

  43

  Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 6,0m

  118,1

  13.000.000

  1.535.300.000

  2

  Lô L19

  604

  43

  Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 6,0m

  105,4

  13.000.000

  1.370.200.000

  3

  Lô L20

  605

  43

  Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 6,0m

  112,8

  13.000.000

  1.466.400.000

  4

  Lô L34

  419

  43

  Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 6,0m

  143,6

  13.000.000

  1.866.800.000

  5

  Lô L35

  420

  43

  Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch  13,5m (đường hiện trạng từ 11,4m đến 13,2m) và 6,0m

  142,3

  16.800.000

  2.390.640.000

  6

  Lô L47

  439

  43

  Vị trí 1, hai mặt đường Nguyễn Khoa Chiên và đường quy hoạch 13,5m (đường hiện trạng từ 11,4m đến 13,2m)

  203,4

  20.000.000

  4.068.000.000

  7

  Lô L52

  428

  43

  Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch  13,5m (đường hiện trạng từ 11,4m đến 13,2m) và 6,0m

  107,1

  16.800.000

  1.799.280.000

  8

  Lô L53

  429

  43

  Vị trí 1, mặt đường quy hoạch  13,5m (đường hiện trạng từ 11,4m đến 13,2m)

  115,1

  16.000.000

  1.841.600.000

  9

  Lô L54

  430

  43

  Vị trí 1, mặt đường quy hoạch  13,5m (đường hiện trạng từ 11,4m đến 13,2m)

  115,1

  16.000.000

  1.841.600.000

   

  Tổng cộng

   

   

   

  1.162,9

   

  18.179.820.000

   

   

  3. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: Tháng 10-11/2021.

  4. Tiêu chí và cách thức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

  Các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản có đầy đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và các tiêu chí khác do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế quy định, cụ thể theo Bảng tiêu chí và cách thức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đính kèm.

  5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

  - Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính kể từ ngày ra thông báo cho đến 17 giờ 00 ngày 06/10/2021.

  - Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Hành chính–Kế hoán của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế. Địa chỉ: Phòng B202 – Tầng 2 – Khu nhà B – Trung tâm Hành chính công thành phố Huế tại số 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại liên hệ: 0234.3898980.

  Hồ sơ của tổ chức đấu giá tài sản đóng thành quyển không niêm phong; riêng thư chào giá thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản bỏ phong bì kín niêm phong khi nộp hồ sơ đăng ký. Người đến nộp hồ sơ đăng ký phải mang theo Giấy giới thiệu của đơn vị và Chứng minh nhân dân.

  Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn, các đơn vị không được thông báo kết quả là không được lựa chọn. (Lưu ý: Hồ sơ đăng ký không được lựa chọn Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế sẽ không hoàn trả lại)

  Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế trân trọng thông báo./.