ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Thửa số 179 tờ bản đồ 24 phường An Cựu

Mã bất động sản (Sẽ có thông báo cụ thể sau)
Loại bất động sản Quỹ đất phân lô
Địa điểm
Mục đích sử dụng đất
Thời hạn sử dụng đất Lâu dài
Diện tích 602,1 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt Xem chi tiết bên dưới
Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá
Thời gian tổ chức đấu giá
Địa điểm tổ chức đấu giá

Thông tin chi tiết: