ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Cơ sở nhà đất số 15 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

Mã bất động sản (Đã hết hạn nộp hồ sơ)
Loại bất động sản Quỹ nhà đất cho thuê
Địa điểm 15 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế
Mục đích sử dụng đất
Thời hạn sử dụng đất Lâu dài
Diện tích 3260 (m2)
Số lượng lô (căn hộ) 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt Xem chi tiết bên dưới
Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá

Thời gian: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 30 ngày 12/02/2019

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế

Thời gian tổ chức đấu giá Vào lúc 08 giờ 00 ngày 15 tháng 02 năm 2019
Địa điểm tổ chức đấu giá Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin chi tiết:

I. Vị trí, đặc điểm tài sản đấu giá sử dụng vào mục đích cho thuê và yêu cầu dự án đầu tư:

1. Tài sản sử dụng vào mục đích cho thuê: Cơ sở nhà đất số 15 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

- Diện tích đất:                         3.260m2;

- Diện tích xây dựng:                  930m2;

- Diện tích sàn sử dụng:                    2.790m2;

2. Địa điểm: số 15 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế;

3. Mục đích sử dụng tài sản cho thuê: Tổ chức trưng bày, kinh doanh, giới thiệu sản phẩm mỹ thuật làng nghề truyền thống, ẩm thực của Huế và một số hoạt động khác phù hợp với Luật Quản lý tài sản công và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan.

4. Phương án sử dụng:

- Tổ chức trưng bày sản phẩm mỹ thuật làng nghề truyền thống của Huế, của các tỉnh thành trong nước và Thế giới. Việc tổ chức trưng bày các hoạt động phải có chất lượng cao, đảm bảo thuần phong mỹ tục của Á Đông nói chung và của Huế nói riêng. Ưu tiên tầng 1 bố trí cho các loại hình này.

- Tổ chức các loại hình giải trí như: Quán bar, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm rượu, bia trong và ngoài nước. Việc tổ chức dịch vụ này vừa đảm bảo phù hợp với văn hóa truyền thống Huế vừa có tính hiện đại đáp ứng được nhu cầu phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước.

- Tổ chức bố trí nhà hàng ẩm thực có chất lượng cao nhằm thu hút được du khách trong và ngoài nước.

- Nhà đầu tư có thể có phương án khai thác tầng mái để kinh doanh và chịu mọi trách nhiệm về chi phí đầu tư.

- Nhà đầu tư không được sử dụng phần diện tích sân vườn vào mục đích kinh doanh. Trường hợp nhà đầu tư kinh doanh trên phần diện tích sân vườn phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận, bên cho thuê sẽ tính tiền thuê phần diện tích này theo đơn giá do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Khi UBND thành phố Huế có chủ trương tổ chức sự kiện thì cơ  sở nhà đất tại địa chỉ số 15 Lê Lợi, thành phố Huế là một bộ phận hưởng ứng phục vụ. Bên  cho thuê sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên thuê trước 01 (một) tháng thì Bên thuê phải phối hợp tối đa với UBND thành phố Huế trong suốt quá trình tổ chức sự kiện. UBND thành phố Huế có quyền sử dụng các phần chưa sử dụng, phần sử dụng chung của tòa nhà và một phần hoặc toàn bộ khu vực sân vườn để tổ chức sự kiện (thực hiện theo thông báo của UBND thành phố Huế).

5. Thời gian cho thuê: 30 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê tài sản;

6. Hình thức cho thuê và công tác quản lý:

- Hình thức cho thuê:

+ Thực hiện đấu giá công khai, rộng rãi theo quy định hiện hành.

+ Việc cho thuê tài sản phải lập thành hợp đồng theo quy định của pháp luật.

+ Bên thuê tài sản phải có phương án khai thác khu nhà đất phù hợp với mục đích, chức năng công trình và có phương án đầu tư nâng cấp, sửa chữa với tổng mức đầu tư ≥ 20 tỷ đồng (chi phí đầu tư xây dựng cơ  bản);

Phương án đầu tư nâng cấp, sửa chữa phải được UBND thành phố Huế thống nhất. Quá trình đầu tư phải được sự giám sát của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan.

+ Trường hợp trong thời hạn thuê, Bên thuê tài sản vi phạm hợp đồng, hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Nhà nước thực hiện thu hồi cơ sở nhà đất mà không bồi hoàn tài sản mà Bên thuê tài sản đã đầu tư gắn liền với cơ sở nhà đất;

 + Sau khi hết thời hạn thuê, tài sản cố định mà nhà đầu tư đã đầu tư vào cơ sở nhà đất cho thuê thuộc về sở hữu nhà nước;

- Công tác quản lý:

+ Trong quá trình sử dụng tài sản thuê, Bên thuê tài sản phải đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; nộp các khoản thuế, phí và nghĩa vụ khác theo quy định của Nhà nước.

+ Bên thuê phải chịu hoàn toàn các khoản phí bảo trì cơ sở nhà đất trong quá trình sử dụng.

7. Giá cho thuê: Là giá trúng đấu giá.

- Giá cho thuê được ổn định trong 05 năm đầu tiên, hết thời gian ổn định thực hiện điều chỉnh giá theo từng giai đoạn 05 năm. Mức điều chỉnh giá phù hợp với giá cho thuê trên thị trường tại khu vực lân cận nhưng không thấp hơn đơn giá cho thuê đang áp dụng (có tính đến Hệ số trượt giá của 05 năm liền kề trước đó);

- Việc điều chỉnh giá cho thuê lập thành phương án và trình UBND thành phố Huế phê duyệt theo quy định.

8. Phương thức nộp tiền thuê tài sản:  Trả tiền hàng năm

9. Thời gian đầu tư hoàn thành Dự án: Không quá 4 tháng kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế.

10. Ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư:  Sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế, doanh nghiệp trúng đấu giá liên hệ với phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Huế để ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

II.Giá khởi điểm để đấu giá sử dụng tài sản vào mục đích cho thuê:

1. Giá khởi điểm để đấu giá sử dụng tài sản cơ sở nhà đất vào mục đích cho thuê: Thực hiện theo Quyết định số 03/QĐ-TTPTQĐ ngày 08/01/2019 của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế về việc quy định giá khởi điểm để đấu giá sử dụng tài sản cơ sở  nhà đất số 15 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế vào mục đích cho thuê là: 136.710.000đồng/tháng x 12 tháng = 1.640.520.000 đồng/năm;

  (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm bốn mươi triệu, năm trăm hai mươi ngàn đồng trên năm).

Giá đã bao gồm thuế VAT, không bao gồm các khoản thuế, phí và nghĩa vụ khác theo quy định của Nhà nước.

2. Tiền đặt trước là khoản tiền mà doanh nghiệp tham gia đấu giá phải nộp sau khi nhận được thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế là đủ điều kiện, năng lực nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá và được trừ vào tiền sử dụng tài sản đấu giá vào mục đích cho thuê đối với khách hàng trúng đấu giá.

- Mức thu tiền đặt trước: 820.000.000 đồng (Tám trăm hai mươi triệu đồng).

- Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 12/02/2019 đến 17 giờ 00 ngày 14/02/2019 bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt vào các tài khoản:

- Tài khoản số: 0371005959002 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABB) Chi nhánh Thừa Thiên Huế;

- Hoặc số tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Hoặc số tài khoản 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn trả lại khoản tiền đặt trước cho những doanh nghiệp không trúng đấu giá chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá và nộp vào ngân sách thành phố Huế khoản tiền đặt trước của doanh nghiệp trúng đấu giá sử dụng tài sản cơ sở nhà đất số 15 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế vào mục đích cho thuê trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Trường hợp trước ngày mở cuộc đấu giá, có thay đổi (về giá khởi điểm hoặc các thông tin khác so với thông tin đã niêm yết, thông báo công khai) mà doanh nghiệp tham gia đấu giá từ chối không tham gia đấu giá tiếp thì Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phải hoàn trả tiền đặt trước trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản từ chối của doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ sử dụng tài sản đấu giá vào mục đích cho thuê sau khi được Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá sau so với lần trả giá liền kề trước đó.

- Bước giá được quy định: 410.000.000 đồng (Bốn trăm mười triệu đồng).

- Trong từng vòng đấu, doanh nghiệp tham gia đấu giá có nhu cầu tiếp tục trả giá, thì mức giá trả của vòng sau phải đảm bảo tăng cao hơn hoặc bằng so với mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước cộng với bước giá quy định.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

1. Xem tài sản đấu giá tại thực địa: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 16 giờ 30 ngày 12/02/2019 tại địa điểm: Khu nhà đất số 15 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

2. Xem hồ sơ giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 16 giờ 30 ngày 12/02/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 16 giờ 30 ngày 12/02/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

V. Thời gian, địa điểm, đối tượng được tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 16 giờ 30 ngày 12/02/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng, đầu tư nâng cấp, sửa chữa, khai thác cơ sở nhà đất số 15 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế theo đúng Đề án đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018; cam kết thực hiện dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp theo quy hoạch, kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Một tổ chức có nhiều đơn vị thì được chọn 01 (một) đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng 01 (một). Tổng công ty thì chỉ chọn được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một (01) công ty hoặc một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

* Lưu ý: Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân: không áp dụng. 

3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Các đối tượng quy định nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế quy định (bao gồm có quy định về các loại giấy tờ kèm theo đơn) và đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành;

- Năng lực kinh nghiệm: là doanh nghiệp có đủ năng lực về thương hiệu, hoạt động kinh doanh, cụ thể:

+ Doanh nghiệp tham gia đấu giá phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ truyền thống hoặc văn hóa hoặc dịch vụ du lịch;

+ Doanh nghiệp tham gia đấu giá phải có đầy đủ nhân sự chủ chốt có đủ năng lực, kinh nghiệm để tham gia điều hành, vận hành, quản lý, kinh doanh có hiệu quả.

- Năng lực tài chính: là doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án bảo đảm không được thấp hơn 20 tỷ đồng, thể hiện qua báo cáo tài chính được kiểm toán của nhà đầu tư hoặc được xác nhận bởi cơ quan thuế kèm theo các tài liệu hợp pháp chứng minh như bản chính hoặc bản sao có công chứng (tài sản không kê biên toà án, tranh chấp hay cầm cố thế chấp hoặc phần bị kê biên ngân hàng không được tính vào); lợi nhuận của 03 năm gần nhất không âm, không có nợ xấu hoặc nợ quá hạn với ngân hàng;

- Có Báo cáo tổng quát dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp phù hợp với quy hoạch, kiến trúc và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án này, trong đó cần có các nội dung chính:

+ Phù hợp với mục đích, phương án sử dụng của tòa nhà đã được UBND thành phố Huế phê duyệt;

+ Phương án kiến trúc (không thay đổi hình thức kiến trúc tổng thể công trình), thiết kế sơ bộ, phương án chỉnh trang sân vườn đảm bảo hài hòa với các công trình lân cận, tạo điểm nhấn cho khu vực; Đề xuất giải pháp kết cấu đảm bảo an toàn, biện pháp thi công đảm bảo kỹ - mỹ thuật toàn bộ công trình;

+ Nhà đầu tư phải có phương án bố trí đủ không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm truyền thống Huế.

+ Tổng mức đầu tư thực hiện dự án ≥ 20 tỷ đồng (chi phí đầu tư xây dựng cơ bản) với tiến độ thực hiện dự án không quá 4 tháng và biện pháp thực hiện khả thi;

+ Phương án quản lý rủi ro;

+ Phương án vận hành, quản lý, kinh doanh;

+ Phương án bảo trì, bảo dưỡng công trình, phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, PCCC…..trong quá trình khai thác.

- Có cam kết đưa dự án vào hoạt động sau 4 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá;

- Có cam kết tổng mức đầu tư thực hiện dự án  ≥ 20 tỷ đồng (chi phí đầu tư xây dựng cơ bản);

- Có cam kết sử dụng đúng mục đích tài sản thuê, đúng phương án khai thác, đúng kiến trúc được UBND thành phố Huế thống nhất, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian thực hiện Dự án đầu tư.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp sử dụng đất do nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác, cụ thể:

+ Thông báo kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các dự án thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Trích xuất nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Trường hợp doanh nghiệp thành lập ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế: Phải cam kết thành lập pháp nhân mới (công ty con) tại tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện dự án. Việc thẩm tra năng lực sẽ xác định trên cơ sở thẩm tra năng lực của công ty mẹ.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan thẩm định các điều kiện nêu trên.

4. Hình thức và phương thức bán đấu giá:

Đấu giá cho thuê sử dụng tài sản cơ sở nhà đất tại địa chỉ số 15 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế được thực hiện công khai, rộng rãi cho các doanh nghiệp có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện quy định nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục với phương thức trả giá lên cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá, cụ thể như sau:

- Trong thời gian thông báo đấu giá doanh nghiệp có nhu cầu tham gia đấu giá nộp Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu kèm theo hồ sơ năng lực tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ngay sau khi hết thời gian thông báo đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thành phần hồ sơ năng lực của các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia đấu giá và tiếp nhận.

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ năng lực và chuyển hồ sơ đến Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế để chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xét hồ sơ năng lực theo các tiêu chuẩn được quy định cụ thể tại Khoản 3, Mục V của Thông báo này.

- Sau khi có kết quả xét duyệt hồ sơ năng lực của các doanh nghiệp tham gia đấu giá, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế chuyển danh sách các hồ sơ đủ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá đến Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế để thông báo cho các doanh nghiệp không đủ điều kiện năng lực được biết; đồng thời thông báo cho các doanh nghiệp đủ điều kiện, năng lực nộp tiền đặt trước và chủ trì để tổ chức đấu giá theo quy định đối với các hồ sơ đủ điều kiện năng lực.

Hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá là hồ sơ đạt tất cả các điều kiện tiêu chí quy định tại Khoản 3, Mục V của Thông báo này.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 15 tháng 02 năm 2019.

2. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VII. Cơ quan có tài sản đấu giá và Tổ chức đấu giá tài sản:

1. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Điện thoại: 0234.3501567 - Website: http://daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3898980 - Website: http://nhadattphue.com./.