ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Khu đất xen ghép Tổ 13 Khu vực 5, phường An Đông

Mã bất động sản (Đã hết hạn nộp hồ sơ)
Loại bất động sản Quỹ đất phân lô
Địa điểm
Mục đích sử dụng đất Đất ở, sử dụng lâu dài
Thời hạn sử dụng đất Lâu dài
Diện tích 134,5 (m2)
Số lượng lô (căn hộ) 7
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt 11.500.000 (đ/m2)
Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá

Thời gian: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 11 giờ 00 ngày 22/5/2018

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế

Thời gian tổ chức đấu giá Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 24/5/2018
Địa điểm tổ chức đấu giá Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế

Thông tin chi tiết:

I. Số lượng, đặc điểm thửa đất đấu giá, giấy tờ về quyền sử dụng đất và vị trí địa điểm nơi có thửa đất đấu giá:

1. Số lượng thửa đất đấu giá, vị trí địa điểm nơi có thửa đất đấu giá:

- Khu đất xen ghép Tổ 13 Khu vực 5, phường An Đông tại đường Nguyễn Duy Trinh, thành phố Huế: 07 lô đất.

2. Hạ tầng kỹ thuật và hiện trạng sử dụng đất: Đất quy hoạch phân lô; Hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư theo quy hoạch được duyệt.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

5. Thông tin quy hoạch:

a. Khu đất xen ghép Tổ 13 Khu vực 5, phường An Đông:

* Quy hoạch xây dựng: Thực hiện theo thông tin quy hoạch xây dựng do UBND Thành phố phê duyệt tại Công văn số 1585/UBND-QH ngày 20/6/2014 và Công văn số 384/UBND-QH ngày 20/2/2017, cụ thể như sau:

- Chỉ giới xây dựng:

+ Đối với đường giao thông có lộ giới 26m (đường số 4 thuộc Khu đô thị mới An Cựu): lùi 4,0m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Đối với các đường giao thông lộ giới từ 7m đến 15,5m: lùi 3,0m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Đối với đường giao thông nội bộ 6m: lùi ≥ 1m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Đối với đường kiệt 4,0m chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

- Mật độ xây dựng: ≤ 80%.

- Chiều cao công trình: ≤ 04 tầng (≤ 18m kể cả mái). Chiều cao tầng 01 là 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m.

- Độ vươn ban công:

+ Đối với đường có lộ giới 26m (đường số 4 thuộc Khu đô thị mới An Cựu): Ban công được phép vươn ra khỏi chỉ giới xây dựng là 1,4m.

+ Đối với các đường có lộ giới từ 12m đến 15,5m: Ban công được phép vươn ra khỏi chỉ giới xây dựng là 1,2m.

+ Đối với đường có lộ giới từ 6m đến 7m: Ban công được phép vươn ra khỏi chỉ giới xây dựng là 1,0m.

Ban công được phép đưa ra khỏi chỉ giới xây dựng không được tạo thành buồng (phòng) hay lô gia. Trong mọi trường hợp ban công không được phép vươn ra khỏi  ranh giới đất.

- Cốt nền nhà: Cốt  nền xây dựng nhà cao 0,45m so với cốt vỉa hè.

Ngoài những quy định trên, các công trình xây dựng phải tuân theo Quy chuẩn Việt Nam và các quy định hiện hành.

* Quy định về mẫu nhà: Áp dụng thiết kế kiến trúc mẫu nhà ở trong phạm vi phân lô khu đất xen ghép thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất xen ghép Tổ 13 Khu vực 5 phường An Đông theo Công văn số 1585/UBND-QH ngày 20/6/2014 và Công văn số 384/UBND-QH ngày 20/2/2017 do UBND Thành phố phê duyệt, cụ thể như sau:

- Quy định chung:

+ Phải tuân thủ theo bản vẽ phân lô đã được phê duyệt, các yêu cầu kiến trúc xây dựng và phải xin phép xây dựng theo quy định.

+ Các chủ hộ gia đình trong khu phân lô nói trên được cấp và sử dụng bản vẽ thiết kế kiến trúc mẫu nhà tương ứng với lô đất có quyền sử dụng (mặt bằng công năng sử dụng bên trong công trình có thể thay đổi).

+ Việc xây dựng nhà ở có thể chia thành nhiều giai đoạn tùy vào khả năng của các hộ gia đình. Mỗi mẫu nhà có các mẫu 4 tầng, 3 tầng hoặc 2 tầng; các hộ gia đình tùy nhu cầu để chọn lựa phù hợp và đảm bảo yêu cầu đấu nối nhà ở.

+ Trường hợp chủ hộ có quyền sử dụng 2 lô đất trở lên liền kề nhau, có nhu cầu điều chỉnh phương án kiến trúc mặt đứng phù hợp với công năng sử dụng; phương án kiến trúc điều chỉnh phải phù hợp với mẫu nhà đã phê duyệt và phải được UBND Thành phố thống nhất trước khi tiến hành cấp giấy phép xây dựng.

+ Trường hợp xin cấp phép xây dựng nhà 3 hoặc 4 tầng, chủ hộ gia đình bổ sung phần bản vẽ kết cấu để xin phép xây dựng.

+ Chủ sử dụng đất có thể điều chỉnh công năng sử dụng bên trong công trình để phù hợp với nhu cầu sử dụng nhưng phải đảm bảo các chỉ tiêu xây dựng cũng như hình thức kiến trúc bên ngoài.

- Quy định mẫu nhà áp dụng: Tổng số lượng 07 mẫu nhà (tương ứng với 07 lô) theo Bản vẽ phân lô khu đất xen ghép Tổ 13 Khu vực 5, phường An Đông, thành phố Huế. Tùy theo ký hiệu lô đất để có mẫu phù hợp.

6. Hồ sơ giấy tờ về quyền sử dụng đất:

- Khu đất xen ghép Tổ 13 Khu vực 5, phường An Đông: Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất thuộc phường Phú Hậu, An Hoà, An Cựu, An Đông, Hương Sơ, Kim Long và Hương Long, thành phố Huế; Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 06/2/2017 của UBND thành phố Huế về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá và Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND thành phố Huế về việc điều chỉnh diện tích đất đối với 02 lô đất A1 và A7 tại phụ lục ban hành đính kèm theo Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 06/2/2017 của UBND thành phố Huế.

II. Tên, số lượng thửa đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Tên, số lượng thửa đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích
(m2)

Đơn giá (đồng/m²)

Giá khởi điểm đấu giá

(đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Vị trí - Loại đường

 

Đấu giá đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài:

 

Khu đất xen ghép Tổ 13 Khu vực 5 phường An Đông tại đường Nguyễn Duy Trinh: 07 lô đất

1

Lô A1

134,5

6.000.000

807.000.000

100.000.000

30.000.000

Vị trí 1, đường Phạm Ngọc Thạch

2

Lô A17

197,4

12.000.000

2.368.800.000

300.000.000

60.000.000

Vị trí 1, hai mặt đường Nguyễn Duy Trinh và đường quy hoạch 7,0m

3

Lô A18

134,6

11.500.000

1.547.900.000

200.000.000

50.000.000

Vị trí 1, hai mặt đường Nguyễn Duy Trinh và đường quy hoạch 4,0m

4

Lô A19

211,8

12.000.000

2.541.600.000

300.000.000

60.000.000

Vị trí 1, ba mặt đường Nguyễn Duy Trinh, đường quy hoạch 7,0m và 6,0m

5

Lô A20

149,0

11.500.000

1.713.500.000

200.000.000

50.000.000

Vị trí 1, hai mặt đường Nguyễn Duy Trinh và đường quy hoạch 6,0m

6

Lô A21

149,0

11.500.000

1.713.500.000

200.000.000

50.000.000

Vị trí 1, hai mặt đường Nguyễn Duy Trinh và đường quy hoạch 6,0m

7

Lô A29

205,0

12.000.000

2.460.000.000

300.000.000

60.000.000

Vị trí 1, ba mặt  đường Nguyễn Duy Trinh, đường quy hoạch 12,0m (đường Phan Anh) và 6,0m

(Mức giá khởi điểm đấu giá trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định).

2. Tiền đặt trước là khoản tiền mà hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và được trừ vào tiền mua tài sản đấu giá đối với khách hàng trúng đấu giá. Tiền đặt trước quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 mục II Thông báo đấu giá này. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 21/5/2018 đến 11 giờ 00 ngày 22/5/2018 bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt vào các tài khoản:

- Số tài khoản 5561 0001 379379 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Xuân;

- Hoặc số tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Hoặc số tài khoản 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn trả lại khoản tiền đặt trước cho những người không trúng đấu giá chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá và nộp vào ngân sách thành phố Huế khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

3. Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá sau so với lần trả giá liền kề trước đó. Bước giá quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 mục II Thông báo đấu giá này. Trong từng vòng đấu, người tham gia đấu giá có nhu cầu tiếp tục trả giá, thì mức giá trả của vòng sau phải đảm bảo tăng cao hơn hoặc bằng so với mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước cộng với bước giá quy định.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ/lô đất.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

1. Xem tài sản đấu giá tại thực địa: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 11 giờ 00 ngày 22/5/2018 tại địa điểm:

- Khu đất xen ghép Tổ 13 Khu vực 5 phường An Đông tại đường Nguyễn Duy Trinh, thành phố Huế.

2. Xem hồ sơ giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 11 giờ 00 ngày 22/5/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 11 giờ 00 ngày 22/5/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

V. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 11 giờ 00 ngày 22/5/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ với các điều kiện: Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Tổ chức đấu giá tài sản phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Tổ chức đấu giá tài sản ban hành;  Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định theo đúng thời gian quy định tại Quy chế đấu giá và Thông báo đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 24 tháng 5 năm 2018.

2. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VII. Hình thức, phương thức đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, công khai, liên tục không hạn chế số vòng đấu giá cho đến khi không còn người có nhu cầu đấu giá tiếp. Người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá và là người mua được tài sản đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

VIII. Cơ quan có tài sản đấu giá và Tổ chức đấu giá tài sản:

1. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Điện thoại: 0234.3501567 - Website: http://daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3898980 - Website: http://nhadattphue.com./. 

Hình ảnh khu đất: