ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Thửa đất số 9 tờ bản đồ số 39, phường Vỹ Dạ

Mã bất động sản (Đã hết hạn nộp hồ sơ)
Loại bất động sản Quỹ đất phân lô
Địa điểm Tại Kiệt 181 đường Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ
Mục đích sử dụng đất Đất ở, sử dụng lâu dài
Thời hạn sử dụng đất Lâu dài
Diện tích 534 (m2)
Số lượng lô (căn hộ) 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt 5.000.000 (đ/m2)
Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá

Thời gian: Từ ngày 11/6/2018 đến 11 giờ 00 ngày 12/6/2018

Địa điểm: tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế - Địa chỉ: 22 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế

Thời gian tổ chức đấu giá Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 14/6/2018
Địa điểm tổ chức đấu giá tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế - Địa chỉ: 22 đường Tố Hữu, thành phố Huế.

Thông tin chi tiết:

I. Số lượng, đặc điểm thửa đất đấu giá, giấy tờ về quyền sử dụng đất và vị trí địa điểm nơi có thửa đất đấu giá:

1. Số lượng thửa đất đấu giá, vị trí địa điểm nơi có thửa đất đấu giá:

- Thửa đất số 9 tờ bản đồ số 39 tại Kiệt số 181 đường Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế: 01 lô đất.

2. Hạ tầng kỹ thuật và hiện trạng sử dụng đất: Hiện trạng đất bằng; Cấp điện, cấp nước, thoát nước đấu nối với hệ thống hiện có trong khu vực.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

5. Thông tin quy hoạch:

b. Thửa đất số 9 tờ bản đồ số 39 phường Vỹ Dạ:

* Quy hoạch xây dựng: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND Thành phố, cụ thể như sau:

- Chỉ giới xây dựng: Chỉ  giới xây dựng trùng chỉ giới đường kiệt 5m (khuyến khích lùi nhiều hơn so với quy định).

- Mật độ xây dựng: ≤ 80%.

- Chiều cao công trình: ≤ 03 tầng ≤ 14m, kể cả mái. Chiều cao tầng 01 là 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m.

- Độ vươn ban công: Trường hợp công trình xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường kiệt, độ vươn tối đa ban công tối đa 1,2m. Trong mọi trường hợp ban công không được vươn ra khỏi chỉ giới đường kiệt, trên ban công không được che chắn tạo thành buồng (phòng) hay lô gia.

- Cốt nền nhà: Trường hợp công trình xây dựng trùng chỉ giới đường kiệt: cốt nền nhà cao +0,2m so với cốt đường kiệt. Trường hợp công trình xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường kiệt: cốt nền nhà cao +0,45m so với cốt đường kiệt.

Ngoài những quy định trên, các công trình xây dựng phải tuân theo Quy chuẩn Việt Nam và các quy định hiện hành.

* Quy định về phân lô, tách thửa: Trường hợp phân lô, tách thửa thì thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND Thành phố.

6. Hồ sơ giấy tờ về quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số 9 tờ bản đồ số 39, phường Vỹ Dạ: Quyết định số 5392/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất các khu đất, các lô đất xen ghép thuộc phường An Cựu, Phú Hội, Vỹ Dạ, Thủy Xuân, Phường Đúc, Kim Long và Tây Lộc, thành phố Huế; Quyết định số 20909/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND thành phố Huế về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá.

II. Tên, số lượng thửa đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Tên, số lượng thửa đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

Stt

Ký hiệu lô đất

Diện tích
(m2)

Đơn giá (đồng/m²)

Giá khởi điểm
(đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá (đồng)

Vị trí - Loại đường

 

Đấu giá đất ở , thời hạn sử dụng lâu dài:

2

Thửa đất số 9 tờ bản đồ số 39 tại Kiệt số 181 đường Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ

534,0

5.000.000

2.670.000.000

400.000.000

60.000.000

Vị trí 2, đường Hàn Mặc Tử (đoạn từ cầu Vỹ Dạ đến Xóm Dương Bình)

(Mức giá khởi điểm đấu giá trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định).

2. Tiền đặt trước là khoản tiền mà hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và được trừ vào tiền mua tài sản đấu giá đối với khách hàng trúng đấu giá. Tiền đặt trước quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 mục II Thông báo đấu giá này. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 11/6/2018 đến 11 giờ 00 ngày 12/6/2018 bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt vào tài khoản số: 117000036730 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế hoàn trả lại khoản tiền đặt trước cho những người không trúng đấu giá chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá và nộp vào ngân sách thành phố Huế khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

3. Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá sau so với lần trả giá liền kề trước đó. Bước giá quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 mục II Thông báo đấu giá này. Trong từng vòng đấu, người tham gia đấu giá có nhu cầu tiếp tục trả giá, thì mức giá trả của vòng sau phải đảm bảo tăng cao hơn hoặc bằng so với mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước cộng với bước giá quy định.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ/lô đất.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

1. Xem tài sản đấu giá tại thực địa: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 11 giờ 00 ngày 12/6/2018 tại địa điểm:

- Thửa đất số 9 tờ bản đồ số 39 tại Kiệt số 181 đường Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

2. Xem hồ sơ giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 11 giờ 00 ngày 12/6/2018 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế - Địa chỉ: số 22 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 11 giờ 00 ngày 12/6/2018 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế - Địa chỉ: số 22 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

V. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 11 giờ 00 ngày 12/6/2018 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế - Địa chỉ: số 22 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ với các điều kiện: Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Tổ chức đấu giá tài sản phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Tổ chức đấu giá tài sản ban hành;  Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại Quy chế đấu giá và Thông báo đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 14 tháng 6 năm 2018.

2. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế - Địa chỉ: số 22 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VII. Hình thức, phương thức đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, công khai, liên tục không hạn chế số vòng đấu giá cho đến khi không còn người có nhu cầu đấu giá tiếp. Người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá và là người mua được tài sản đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

VIII. Cơ quan có tài sản đấu giá và Tổ chức đấu giá tài sản:

1. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ trực tiếp tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế - Địa chỉ: số 22 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Điện thoại: 0234.3832542 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3898980 - Website: http://nhadattphue.com./.

Hình ảnh khu đất: