ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Thửa đất số 150 tờ bản đồ số 25, phường An Cựu

Mã bất động sản (Đã hết hạn nộp hồ sơ)
Loại bất động sản Quỹ đất phân lô
Địa điểm Kiệt 151 đường Duy Tân, phường An Cựu, thành phố Huế
Mục đích sử dụng đất Đất ở, sử dụng lâu dài
Thời hạn sử dụng đất Lâu dài
Diện tích 422 (m2)
Số lượng lô (căn hộ) 1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt 3.000.000 (đ/m2)
Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá

Thời gian: Từ ngày 11/6/2018 đến 11 giờ 00 ngày 12/6/2018

Địa điểm: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, bất động sản DATC tại thành phố Huế - 22 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

Thời gian tổ chức đấu giá Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 14/6/2018
Địa điểm tổ chức đấu giá tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế - Địa chỉ: 22 đường Tố Hữu, thành phố Huế

Thông tin chi tiết:

I. Số lượng, đặc điểm thửa đất đấu giá, giấy tờ về quyền sử dụng đất và vị trí địa điểm nơi có thửa đất đấu giá:

1. Số lượng thửa đất đấu giá, vị trí địa điểm nơi có thửa đất đấu giá:

- Thửa đất số 150 tờ bản đồ số 25 tại Kiệt số 151 đường Duy Tân, phường An Cựu, thành phố Huế: 01 lô đất.

2. Hạ tầng kỹ thuật và hiện trạng sử dụng đất: Hiện trạng đất bằng; Cấp điện, cấp nước, thoát nước đấu nối với hệ thống hiện có trong khu vực.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

5. Thông tin quy hoạch:

a. Thửa đất số 150 tờ bản đồ số 25, phường An Cựu:

* Quy hoạch xây dựng thực hiện như sau:

- Chỉ giới xây dựng: Đối với đường kiệt chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

- Mật độ xây dựng: Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, mật độ xây dựng thực hiện theo bảng sau:

 

Diện tích lô đất

(m2/căn nhà)

≤50

75

100

200

300

Mật độ xây dựng tối đa (%)

100

90

80

70

60

 

- Chiều cao công trình: ≤ 03 tầng; chiều cao tầng 01 là 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m.

- Độ vươn ban công: Đối với đường kiệt ban công không được phép vươn ra khỏi ranh giới đất. Trên ban công không được tạo thành buồng (phòng) hay lô gia.

- Cốt nền nhà: cao <0,2m  so với cốt mặt đường.

Ngoài những quy định trên, các công trình xây dựng phải tuân theo Quy chuẩn Việt Nam và các quy định hiện hành.

* Quy định về phân lô, tách thửa:

- Thực hiện theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND Tỉnh về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và quy định hiện hành liên quan đến đường kiệt trên địa bàn Thành phố: Đối với đường kiệt thông chiều rộng tối thiểu là 3,5m; đối với đường kiệt cụt chiều rộng tối thiểu là 3,0m.

- Trường hợp người trúng đấu giá phân lô, tách thửa với số lượng lớn phải đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu dân cư trước khi phân lô, tách thửa chuyển nhượng cho cá nhân có nhu cầu.

- Bản vẽ phân lô, tách thửa phải có ý kiến thống nhất của UBND thành phố Huế.

6. Hồ sơ giấy tờ về quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số 150 tờ bản đồ số 25, phường An Cựu: Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất thuộc các phường Phú Hậu, An Hòa, An Cựu, An Đông, Hương Sơ, Kim Long và Hương Long, thành phố Huế; Quyết định số 20909/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND thành phố Huế về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá.

II. Tên, số lượng thửa đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Tên, số lượng thửa đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

 

Stt

Ký hiệu lô đất

Diện tích
(m2)

Đơn giá (đồng/m²)

Giá khởi điểm
(đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá (đồng)

Vị trí - Loại đường

 

Đấu giá đất ở , thời hạn sử dụng lâu dài:

1

Thửa đất số 150 tờ bản đồ số 25 tại Kiệt số 151 đường Duy Tân, phường An Cựu

422,0

3.000.000

1.266.000.000

180.000.000

40.000.000

Vị trí 2, đường Duy Tân

(Mức giá khởi điểm đấu giá trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định).

2. Tiền đặt trước là khoản tiền mà hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và được trừ vào tiền mua tài sản đấu giá đối với khách hàng trúng đấu giá. Tiền đặt trước quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 mục II Thông báo đấu giá này. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 11/6/2018 đến 11 giờ 00 ngày 12/6/2018 bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt vào tài khoản số: 117000036730 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế hoàn trả lại khoản tiền đặt trước cho những người không trúng đấu giá chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá và nộp vào ngân sách thành phố Huế khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

3. Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá sau so với lần trả giá liền kề trước đó. Bước giá quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 mục II Thông báo đấu giá này. Trong từng vòng đấu, người tham gia đấu giá có nhu cầu tiếp tục trả giá, thì mức giá trả của vòng sau phải đảm bảo tăng cao hơn hoặc bằng so với mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước cộng với bước giá quy định.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ/lô đất.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

1. Xem tài sản đấu giá tại thực địa: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 11 giờ 00 ngày 12/6/2018 tại địa điểm:

- Thửa đất số 150 tờ bản đồ số 25 tại Kiệt số 151 đường Duy Tân, phường An Cựu, thành phố Huế.

2. Xem hồ sơ giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 11 giờ 00 ngày 12/6/2018 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế - Địa chỉ: số 22 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 11 giờ 00 ngày 12/6/2018 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế - Địa chỉ: số 22 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

V. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 11 giờ 00 ngày 12/6/2018 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế - Địa chỉ: số 22 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ với các điều kiện: Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Tổ chức đấu giá tài sản phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Tổ chức đấu giá tài sản ban hành;  Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại Quy chế đấu giá và Thông báo đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 14 tháng 6 năm 2018.

2. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế - Địa chỉ: số 22 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VII. Hình thức, phương thức đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, công khai, liên tục không hạn chế số vòng đấu giá cho đến khi không còn người có nhu cầu đấu giá tiếp. Người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá và là người mua được tài sản đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

VIII. Cơ quan có tài sản đấu giá và Tổ chức đấu giá tài sản:

1. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ trực tiếp tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế - Địa chỉ: số 22 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Điện thoại: 0234.3832542 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3898980 - Website: http://nhadattphue.com./.

Hình ảnh khu đất: