ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Phần đất thuộc thửa số 10, 11, 27, 28 tờ bản đồ 3 còn lại sau khi xây dựng khu TĐC 1 phường Xuân Phú

Mã bất động sản (Sẽ có thông báo cụ thể sau)
Loại bất động sản Quỹ đất xen ghép
Địa điểm
Mục đích sử dụng đất Đất ở
Thời hạn sử dụng đất Lâu dài
Diện tích 300 (m2)
Số lượng lô (căn hộ) 3
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt Xem chi tiết bên dưới
Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá
Thời gian tổ chức đấu giá
Địa điểm tổ chức đấu giá

Thông tin chi tiết: