0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 2

   Hôm nay: 24

   Tổng lượt truy cập: 117510

  Bất động sản

  Phần đất thuộc thửa số 10, 11, 27, 28 tờ bản đồ 3 còn lại sau khi xây dựng khu TĐC 1 phường Xuân Phú

  Loại bất động sản Quỹ đất xen ghép
  Địa điểm
  Mục đích sử dụng đất Đất ở
  Thời hạn sử dụng đất Lâu dài
  Diện tích 300 (m2)
  Số lượng lô (căn hộ) 3
  Đơn giá tối thiểu được phê duyệt Xem chi tiết bên dưới
  Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá
  Thời gian tổ chức đấu giá
  Địa điểm tổ chức đấu giá
  Tên tổ chức, cá nhân: *
  Địa chỉ: *
  Email: *
  Số điện thoại: *
  Fax:
  Nội dung: *
  Mã bảo vệ: *