0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 1

   Hôm nay: 28

   Tổng lượt truy cập: 136739

  Bất động sản

  Khu đất xen ghép thửa 354 tờ bản đồ 43 tại đường Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây

  Loại bất động sản Quỹ đất phân lô
  Địa điểm tại đường Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây, thành phố Huế
  Mục đích sử dụng đất Đất ở, sử dụng lâu dài
  Thời hạn sử dụng đất Lâu dài
  Diện tích 89,7 (m2)
  Số lượng lô (căn hộ) 7
  Đơn giá tối thiểu được phê duyệt 8.200.000 (đ/m2)
  Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá

  Thời gian: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 23/10/2019

  Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế

  Thời gian tổ chức đấu giá Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/10/2019
  Địa điểm tổ chức đấu giá Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế

  I. Số lượng, đặc điểm thửa đất đấu giá, giấy tờ về quyền sử dụng đất và vị trí địa điểm nơi có thửa đất đấu giá, người có tài sản đấu giá:

  1. Số lượng lô đất đấu giá, vị trí địa điểm nơi có đất đấu giá: 07 lô đất thuộc Khu đất xen ghép thửa số 354 tờ bản đồ số 43 tại đường Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  2. Hạ tầng kỹ thuật và hiện trạng sử dụng đất: Đất quy hoạch phân lô; Hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư theo quy hoạch được duyệt.

  3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

  4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

  5. Thông tin quy hoạch: Quy hoạch xây dựng thực hiện theo thông tin quy hoạch xây dựng do UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 7025/QĐ-UBND ngày 01/10/2015, cụ thể như sau:

  - Chỉ giới xây dựng:

  + Đối với đường Nguyễn Khoa Chiêm: Chỉ giới xây dựng lùi 4,0m so với chỉ giới đường đỏ.

  + Đối với đường quy hoạch 13,5m: Chỉ giới xây dựng lùi 3,0m so với chỉ giới đường đỏ.

  + Đối với đường kiệt 5,0m (phía Tây), đường quy hoạch 6,0m, đường quy hoạch 11,5m: Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

  - Mật độ xây dựng:

  + Đối với nhà ở phân lô thực hiện theo bảng sau:

   

  Diện tích lô đất (m2/căn nhà)

  75

  100

  200

  300

  Mật độ xây dựng tối đa (%)

  90

  80

  70

  60

   

  + Đối với công trình công cộng (nhà văn hóa): 50%.

  - Chiều cao công trình: Từ 02 đến 04 tầng. Tổng chiều cao công trình ≤18m, kể cả mái. Chiều cao tầng 01 là 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m.

  - Độ vươn ban công:

  + Đối với đường Nguyễn Khoa Chiêm và đường quy hoạch 13,5m: Độ vươn ban công được phép vượt quá chỉ giới xây dựng tối đa là 1,4m.

  + Đối với đường quy hoạch 11,5m: Độ vươn ban công được phép vượt quá chỉ giới xây dựng tối đa là 1,2m.

  + Đối với các đường quy hoạch 6,0m và đường kiệt: Trường hợp công trình xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ, độ vươn ban công tối đa là 1,2m. Trong mọi trường hợp ban công không được vươn ra khỏi chỉ giới đường đỏ.

  Trên ban công không được che chắn tạo thành buồng (phòng) hay lô gia.

  - Cốt nền nhà:

  + Trường hợp công trình xây dựng trùng chỉ giới đường kiệt: Cốt nền nhà cao +0,2m so với cốt đường kiệt.

  + Trường hợp công trình xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ: Cốt nền nhà cao +0,45m so với vỉa hè.

  Ngoài những quy định trên, các công trình xây dựng phải tuân theo Quy chuẩn Việt Nam và các quy định hiện hành.

  6. Hồ sơ giấy tờ về quyền sử dụng đất: Khu đất xen ghép thửa số 354 tờ bản đồ số 43, phường An Tây: Quyết định số 5556/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND thành phố Huế về việc quy định giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở của 09 lô đất gồm các lô đất: L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17 thuộc khu đất xen ghép thửa số 354, tờ bản đồ số 43, phường An Tây, thành phố Huế; Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND thành phố Huế về việc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá; Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại phường An Tây, phường An Cựu, phường Kim Long, phường Phường Đúc, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế và các giấy tờ khác có liên quan.

  7. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  8. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

  II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá:

  1.  Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá của tài sản đấu giá:

  Stt

  Ký hiệu lô đất

  Vị trí - Loại đường

  Diện tích
  (m2)

  Đơn giá
  (đồng/m²)

  Giá khởi điểm
  (đồng)

  Tiền đặt trước (đồng)

  Bước giá (đồng)

  Đấu giá đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài:

  1

  Thửa đất số 397 (Lô L9 - Khu đất xen ghép thửa số 354) tờ bản đồ số 43, phường An Tây

  Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

  89,7

  8.200.000

  735.540.000

  140.000.000

  30.000.000

  2

  Thửa đất số 398 (Lô L10 - Khu đất xen ghép thửa số 354) tờ bản đồ số 43, phường An Tây

  Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

  92,4

  8.200.000

  757.680.000

  140.000.000

  30.000.000

  3

  Thửa đất số 399 (Lô L11 - Khu đất xen ghép thửa số 354) tờ bản đồ số 43, phường An Tây

  Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

  97,8

  8.200.000

  801.960.000

  140.000.000

  30.000.000

  4

  Thửa đất số 400 (Lô L12 - Khu đất xen ghép thửa số 354) tờ bản đồ số 43, phường An Tây

  Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

  105,3

  8.200.000

  863.460.000

  140.000.000

  30.000.000

  5

  Thửa đất số 401 (Lô L13 - Khu đất xen ghép thửa số 354) tờ bản đồ số 43, phường An Tây

  Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

  113,1

  8.200.000

  927.420.000

  140.000.000

  30.000.000

  6

  Thửa đất số 402 (Lô L14 - Khu đất xen ghép thửa số 354) tờ bản đồ số 43, phường An Tây

  Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

  120,6

  8.200.000

  988.920.000

  140.000.000

  30.000.000

  7

  Thửa đất số 403 (Lô L15 - Khu đất xen ghép thửa số 354) tờ bản đồ số 43, phường An Tây

  Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 11,5m và 6,0m

  140,3

  8.600.000

  1.206.580.000

  200.000.000

  40.000.000

   

  Tổng cộng

   

  759,2

   

  6.281.560.000

   

   

   

  Ghi chú: Giá khởi điểm đấu giá trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định.

  2. Tiền đặt trước: Là khoản tiền mà hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Tiền đặt trước quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá này. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 23/10/2019 đến 17 giờ 00 ngày 25/10/2019 bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt vào tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

  Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 25/10/2019.

  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn trả lại khoản tiền đặt trước cho những người không trúng đấu giá chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá và nộp vào ngân sách thành phố Huế khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

  Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  3. Bước giá: Là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá sau so với lần trả giá liền kề trước đó. Bước giá quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá này.

  4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ/lô đất.

  (Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

  III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, giấy tờ có liên quan; Bán hồ sơ tham gia đấu giá; Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan:

  a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại địa điểm: Khu đất xen ghép thửa số 354 tờ bản đồ số 43 (07 lô đất) đường Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây, thành phố Huế.

  Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

  b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

  2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  3. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức, hồ sơ đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

  a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  b. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

  - Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định Luật Đất Đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

  - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

  c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá; Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng cuộc đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá lô/thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá lô/thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

  d. Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khi đăng ký tham gia đấu giá, hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành) kèm theo các loại giấy tờ sau:

  - Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu của vợ, chồng (trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn): 02 bản sao chứng thực. Trường hợp vợ chồng không cùng hộ khẩu, hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận kết hôn: 02 bản sao.

  - Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (trường hợp cá nhân nộp đơn chưa có vợ, chồng): 02 bản sao.

  - Giấy xác nhận tài sản riêng của vợ hoặc chồng có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn và muốn đứng tên tài sản riêng khi mua được tài sản đấu giá): 02 bản sao.

  - Giấy ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND của người được ủy quyền: 02 bản sao.

  Ghi chú: Ngoài Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản nhận bản sao có chứng thực các loại giấy tờ nêu trên hoặc bản photocoppy sau khi đối chiếu với bản chính. Trường hợp khách hàng tham gia đăng ký đấu giá nhiều lô/thửa đất cùng một khu quy hoạch thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại.

  IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 26 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá; đấu giá từng lô và theo đấu giá phương thức trả giá lên.

  Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3898980 - Website: http://nhadattphue.com./.

  Tên tổ chức, cá nhân: *
  Địa chỉ: *
  Email: *
  Số điện thoại: *
  Fax:
  Nội dung: *
  Mã bảo vệ: *